Other countries

Bộ Công nghiệp
Bộ Công nghiệp
Ministry Of Industry
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (BỘ XÂY DỰNG)
Urban Investment & Development Company
Số 1, Lô L, Đường 12AB, Khu Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
1, Lot L, Street 12AB, Mieu Noi Residential Area, Ward 3, Binh Thanh District
Công Ty TNHH Lục Minh
Công Ty TNHH Lục Minh
Luc Minh Co.,ltd
Quỹ tín thác bất động sản
Quỹ tín thác bất động sản
Real estate investment trust
REIT
Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp
Industrial Ceramic And Glass Corporation
Tổng cục Thuế
Tổng cục Thuế
General Department of Taxation