Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU SƠN HẢI – 0200366989
SON HAI SHIPBUILDING ONE MEMBER LIMITED COMPANY
SON HAI SHIPBUILDING
Làng Phạm Dùng, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Pham Dung Village, An Hong Commune, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
NGUYỄN THỊ HIÊN
0200366989 (05/08/2010)
Đóng mới và sửa chữa tàu biển Mua bán sắt thép, kim loại màu và thiết bị, phụ tùng tàu thuỷ Cung cấp xăng dầu và nhiên liệu cho tàu thuỷ Dọn vệ sinh tàu thuyền, đánh cặn tàu thuỷ Duy tu sà lan và phà trên cảng sông Các dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đường thuỷ Kinh doanh bất động sản Xuất nhập khẩu vật tư, động cơ, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất của Công ty./.
0200366989 (05/08/2010)