CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MIỀN NAM
ACSA CO. LTD
88 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
88 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
NGUYỄN ÁNH TUYẾT / LƯU HƯỚNG DƯƠNG
0300900114 – ngày cấp: 29/10/1998
0300900114 – ngày cấp: 29/10/1998

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MIỀN NAM