CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW THỚI HÒA – DỰ ÁN 2 – 3702745009

BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT THOI HOA (PROJECT 02) ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
BWID TH – PROJECT 2
Lô A4, Đường NA1, Khu công nghiệp Thới Hòa, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Lot A4, NA1 Street, Thoi Hoa Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam
TONG CHEE KIONG
3702745009 – Ngày bắt đầu thành lập: 28/02/2019
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Quản lý và tư vấn bất động sản
3702745009 – Ngày bắt đầu thành lập: 28/02/2019

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW THỚI HÒA – DỰ ÁN 2 – 3702745009