CÔNG TY TNHH HAZEL WRIGHTS VIỆT NAM – 0309405844

HAZEL WRIGHTS VIET NAM COMPANY LIMITED
HW VN CO., LTD
47/24/31 đường Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
47/24/31 Bui Dinh Tuy, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
0309405844 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/09/2009
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
5222
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
chi tiết: dịch vụ đại lý vận tải đường biển
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
chi tiết: dịch vụ vận tải bằng đường bộ; dịch vụ vận tải bằng phương tiện đường bộ khác.
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
chi tiết: vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
chi tiết: vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương
4610 (Chính)
Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: đại lý
5224
Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: dịch vụ đại lý tàu biển
7710
Cho thuê xe có động cơ
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
chi tiết: hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô)
0309405844 – Ngày bắt đầu thành lập: 30/09/2009

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH HAZEL WRIGHTS VIỆT NAM – 0309405844