CÔNG TY APL VIỆT NAM

CÔNG TY APL VIỆT NAM
APL Vietnam
Số 22 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22 Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
TAN HUA JOO
0302777561 (07/11/2002)
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: dịch vụ đại lý đường biển gồm: tổ chức và tiến hành các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển hoặc hợp đồng vận tải đa phương thức; nhận thuê hộ các phương tiện vận tải đường biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cẩu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác; làm đại lý container; giải quyết các công việc khác theo ủy quyền; Môi giới hàng hải; các dịch vụ phục vụ cho các hoạt động trên (theo quy định của pháp luật hiện hành)
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa vận tải bằng đường bộ
5222 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường thủy nội địa
5223
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng: đường hàng không các dịch vụ phục vụ cho các hoạt động trên (theo quy định của pháp luật hiện hành)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
các dịch vụ phục vụ cho các hoạt động trên (theo quy định của pháp luật hiện hành)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
chi tiết: cho thuê kho bãi và dịch vụ quản lý kho các dịch vụ phục vụ cho các hoạt động trên (theo quy định của pháp luật hiện hành)
0302777561 (07/11/2002)

Send Message to listing owner

CÔNG TY APL VIỆT NAM