CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN HỒNG NGỌC CHÂU Á – KHÁCH SẠN ASIAN RUBY SELECT

BRANCH OF ASIAN RUBY HOREL PRIVATE ENTERPRISE – ASIAN RUBY SELECT HOTEL
122F,122F1 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
122F,122F1 Bui Thi Xuan Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Trần Thị Hương Giang
0101054442-004 (02/10/2015)
0101054442-004 (02/10/2015)

Send Message to listing owner

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN HỒNG NGỌC CHÂU Á – KHÁCH SẠN ASIAN RUBY SELECT